Hele vejen
rundt om barnet

Skolen er vigtig, men ikke alt. I Drive arbejder vi også med at bygge de rigtige forudsætninger for et godt fritids- og familieliv.

Indsatser

Konsulentydelser

Vi tilbyder en række konsulentydelser, som alle har det formål at hjælpe børn og unge med særlige behov og deres familier i bedre trivsel. Uanset om udfordringerne er faglige, sociale, personlige eller psykiske.

Vores ydelser består bl.a. af:

Udredningsforløb

Vi bistår forløb omkring psykologisk udredning af børn og unge. Forløb afslutter vi med konklusioner på undersøgelserne, eventuelle diagnoser og anbefalinger til indsatser og behandling. Det kan være alt fra netværksmøder, forældretræning, psyko-edukation til medicinsk behandling.

 Rådgivning til skoler

Vi hjælper skoler, der har elever, som har behov for en individuel indsats for at trives bedre på deres skole. Indsatsen består i at opbygge motivation og arbejde med alternative indlæringsmetoder. Vi yder rådgivning til lærerne ift. social og faglig inklusion i klassen og på skolen

Dysleksi-screening og diagnosticering

Vi hjælper med at screene for ordblindhed samt afdække af eventuelle støttebehov. Som få i Danmark kan vi også både screene og diagnosticere dysleksi på engelsk.     

Kontakt os og hør mere