Hele vejen
rundt om barnet

Skolen er vigtig, men ikke alt. I Drive arbejder vi også med at bygge de rigtige forudsætninger for et godt fritids- og familieliv.

Indsatser

Konsulentydelser

Vi tilbyder en række konsulentydelser, som alle har det formål at hjælpe børn og unge med særlige behov og deres familier i bedre trivsel. Uanset om udfordringerne er faglige, sociale, personlige eller psykiske.

Vores ydelser består bl.a. af:

Supervision og rådgivning

Vi tilbyder rådgivning og supervision til fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge og deres familier, hvor psykiske sårbarheder påvirker dagligdagen. Vi har altid blik for børn og unges individuelle hensyn, men også fokus på den kontekstuelle og helhedsorienteret forståelse og tilgang til barnet. Vi yder både case- og personalesupervision.

Læs mere om vores supervision og rådgivning her. 

Udredningsforløb

Vi bistår forløb omkring psykologisk udredning af børn og unge. Forløb afslutter vi med konklusioner på undersøgelserne, eventuelle diagnoser og anbefalinger til indsatser og behandling. Det kan være alt fra netværksmøder, forældretræning, psyko-edukation til medicinsk behandling.

Rådgivning til skoler

Vi tilbyder rådgivning og mulighed for trivselsforløb til skoler, der har behov for hjælp til individuelle indsatser for både enkelte elever og hele klasser. Et eksempel på en indsats kan fx være rådgivning til lærere og skoleteams ift. social og faglig inklusion i en klasse. Eller en pædagogiske analyse af et barns eller en klasses mistrivsel med tilhørende rådgivning ift. konkrete pædagogiske interventioner.

Dysleksi-screening og diagnosticering

Vi hjælper med at screene for ordblindhed samt afdække af eventuelle støttebehov. Som få i Danmark kan vi også både screene og diagnosticere dysleksi på engelsk.     

Kontakt os og hør mere