Eksekutive funktioner: Træning og sommerferieplanlægning

Træning af eksekutive funktioner og sommerplanlægning kan sagtens kombineres. Planlægning af familiens sommer er en fantastisk mulighed for dine børn at træne disse færdigheder, have det sjovt, få medindflydelse og vide, hvad der skal ske.

For selvfølgelig er sommeren en pause fra skole og dermed muligheden for, at familien kan slappe helt af og virkelig få ladet op. Men hvis børn helt glemmer færdigheder, de har lært at mestre i skolen, kan det være svært at komme tilbage.

Henover sommeren kommer vi med et par anbefalinger til, hvordan jeres sommer bliver både sjov, lærerig samt træner nogle af de færdigheder, dit barn skal bruge, når han eller hun skal tilbage til skolen.

Tre anbefalinger til en god og lærerig sommer:

  • Sommerplanlægning og træning af eksekutive funktioner
  • Træning af (nem) matematik, læsning og skrivning
  • Socialisering og gode vaner til det nye skoleår

I dette indlæg går vi ind i første punkt: Sommerplanlægning og træning af eksekutive funktioner

Sommerplanlægning og træning af eksekutive funktioner

Eksekutive funktioner som organisering, planlægning, problemløsning og systemisk tænkning giver børn mulighed for at klare sig bedre i skolen og dagligdagen. Og ved at inddrage dit barn i sommerferieplanlægningen kan du træne de eksekutive funktioner og samtidig have det sjovt sammen.

Her kommer tre trin til at planlægge sommeren og samtidige træne de eksekutive funktioner:

1. Hvordan vil du udvikle dig, og hvad vil du lære denne sommer?sommeraktiviteter

Sæt 45 til 60 minutter af til et familiemøde. Find post-it sedler frem, tuscher og et bord med dejlige snacks.

Når alle i familien er samlet, skal I alle skrive jeres mål for sommeren. Er der noget, I gerne vil lære, eller noget I gerne vil blive bedre til? Del jeres mål med hinanden.

Opfordr børnene til at sætte mål inden for deres interesse. Er der et spring i trampolinen, der skal mestres, et fodboldtrick der skal læres, eller en hel bogserie der skal læses?

Hvis det kniber med at finde på noget, kan I kigge på denne sommer-aktivitetsliste over sjove ting.

Hold det positivt og hep på hinanden. Vær støttende, ikke kritisk.

2. Læg en plan!

Bed alle om at vælge deres to vigtigste aktiviteter ud fra de post-its, der er lavet.

Definer planen og få det til at ske sammen. Sæt gerne aktiviteterne ind i målskemaet her.

sommermål eksekutive funktioner

3. Hvordan gik din uge?

Hver søndag er det en god idé at samle op til et familiemøde.

Her kan I dele de fremskridt, I alle har gjort i løbet af den sidste uge. Hjælp dine børn med at reflektere over deres egne personlige fremskridt, eller hvis det har været svært at følge planen.

I stedet for at give dem, hvad, du mener er, svaret, kan du fx spørge nysgerrigt:

  • Hvad gik rigtigt godt denne uge, som du vil gøre mere af næste uge?
  • Hvad kom i vejen for dig?
  • Hvis du ser frem mod næste uge, hvad kan du så gøre anderledes?
  • Hvad er det første skridt, du kan tage?
  • Hvilken dag vil du starte dette?

Gennem din støtte og vejledning kan dit barn nå sommermålene.