Hvordan ruster vi børn og unge ift. digitale krænkelser?

Mange børn og unge føler sig usikre på, præcis hvornår noget online er forkert, og hvad der er op og ned ift. lovgivningen om digitale krænkelser. Dertil kommer usikkerheden omkring, hvad man gør, hvis det er gået galt.

Derfor har vi voksne har et særligt ansvar for at ruste vores børn med viden og værktøjer til at kunne begå sig i den digitale verden.

Er dit barn psykisk sårbar eller har særlige udfordringer, der fx gør det svært at aflæse andre menneskers grænser eller kontrollere egne impulser, er konkrete redskaber og løbende dialog med dit barn endnu vigtigere.

Hvad er digitale krænkelser?

Der kan være mange grunde til, at dit barn ikke inkluderer dig i sit online liv. Måske er det ikke klar over, hvad han eller hun egentlig har oplevet, eller måske er barnet flovt eller bekymret for, hvordan du vil reagere.

Derfor kan det være godt for dig som forældre at vide mere om, hvad digitale krænkelser er, og hvordan du bedst kan støtte dit barn i en verden, hvor ikke alle har gode intentioner.

Digitale krænkelser betyder helt konkret “krænkelser, der sker på internettet”, og man kan dele krænkelser op i to kategorier:

Direkte og tydelige opfordringer

Direkte stødende indhold er fx nøgenbilleder, seksuelt sprog samt grænseoverskridende spørgsmål.

Her vil det for mange børn og unge være nemmere at mærke, at noget er over grænsen.

Dit barn kan her opleve at få tilsendt nøgenbilleder eller komme i kontakt med en person, der bruger seksuelt sprog eller spørger efter billeder eller at sexchatte.

Det er ulovligt at krænke andre ved at sende billeder af pornografisk karakter, som modtageren ikke klart og tydeligt har sagt ja til.

Læs også: Sådan sparker du dialogen i gang om sikker internetfærdsel

Søde ord og manipulation

Også kaldet grooming. Den der kommer snigende, hvor dit barn måske ikke opdager, hvad der foregår

Det er især denne kategori, som mange børn har svært ved at opfange ift. hvad, der egentlig sker og at sige fra, når han eller hun har opbygget en relation og er langt inde i spindet.

Det kan begynde i det små med at personen viser interesse, får skabt et venne/kæresteforhold og gradvist gå frem til at bede om tjenester, som dit barn ikke har lyst til at give, men har svært ved at sige fra overfor.

Læs mere om digitale krænkelser hos Børns Vilkår her

Særligt udsatte børn og unge ift. digitale krænkelser

Alle kan blive udsat for digitale krænkelser. Men visse grupper er mere sårbare end andre. En rapport udarbejdet på baggrund af Projekt deSHAME, viser, at psykisk sårbare børn og unge oftere oplever at blive udsat for bestemte former for digitale krænkelser end deres jævnaldrende.

Det kan der være mange årsager til. Men har dit barn psykiske udfordringer, og det fx har vanskeligheder med socialt samspil og kommunikation, er færden på nettet da heller ikke let!

Hvis dit barn har svært at aflæse andre menneskers signaler, er det særligt vigtigt at tale om grænser – både egne og andres. Det er også vigtigt at italesætte, at alle ikke nødvendigvis taler sandt, men at der kan være skjulte hensigter.

Hvis dit barn har svært for dit barn at styre egne impulser og oftest gør lige det, der falder ham/hende ind, kan det være en ide at tale om, hvad der helt konkret er ulovligt. Hjælp dit barn med at identificere grænseoverskridende adfærd og risikofaktorer, der sætter det i situationer, hvor det selv eller andre kan blive udsat for krænkelser. Giv mange (og ofte) konkrete eksempler.

Er du forælder, underviser, pædagog, eller andet for børn og unge med kognitive funktionsnedsættelser, som fx ADHD, udviklingshandicap og autisme? Læs mere her, og bliv bedre klædt på til at støtte det online liv.

Generelt vil det være uhyre vigtigt, at især sårbare børn og unge får hjælp og konkrete værktøjer, som øger deres selvindsigt og styrker deres evner til grænsesætning.

digitale krænkelser

Det kan du gøre som forælder:

  • Tal med dit barn om privatliv og grænser – både egne og andres.
  • Fortæl hvad man helt konkret må og ikke må. For nogle børn, vil det være vigtigt med håndgribelige eksempler på, hvad lovgivningen betyder i praksis.
  • Tal med dit barn om, hvad han eller hun kan risikere at møde på nettet, især på de platforme og spil, som også er for unge og voksne, som Facebook.
  • Fortæl at dit barn altid kan komme til dig, hvis han eller hun møder noget, der ikke er okay på nettet.
  • Vær åben og imødekommende, hvis dit barn kommer til dig.
  • Forklar barnet, at det straks skal afbryde kontakten med en person, der gør det utryg. Barnet skylder ikke nogen noget.
  • Aftal med dit barn, at det aldrig skal mødes alene med en ven fra nettet første gang. Folk er ikke altid dem, de giver sig ud for.
  • Har dit barn været udsat for seksuelle overgreb eller blufærdighedskrænkelser, bør I anmelde det til Politiet. Gem chat-samtaler, sms’er og lignende fra overgrebet, ligesom brugernavn og det præcise tidspunkt for hændelsen, da der er brug for beviser.
  • Hjælp dit barn med at identificere grænseoverskridende adfærd og risikofaktorer
  • Tal med dit barn om, at man skal slette og ikke videredele, hvis man har fået tilsendt et nøgenbillede af andre. Det er ulovligt at videredele indhold af personer under 18 år.

Download checkliste til hvad du kan gøre som forælder her

Se flere gode råd til dig som forældre hos Red Barnet