Hele vejen
rundt om barnet

Skolen er vigtig, men ikke alt. I Drive arbejder vi også med at bygge de rigtige forudsætninger for et godt fritids- og familieliv.

Indsatser

Tilbud til fagprofessionelle

Med specialiserede tilbud styrker vi fagprofessionelle i deres arbejde med psykisk sårbare eller udsatte børn og familier.

Skræddersyede forløb – rådgivning og uddannelse 

Vi yder både case- og personalesupervision og har altid blik for børn og unges individuelle hensyn, men også fokus på den kontekstuelle og helhedsorienterede forståelse og tilgang til barnet.

Vi tilbyder skræddersyede uddannelsesforløb, som giver et fælles fagligt kompetenceløft i en hel personalegruppe og sikrer, at I får præcis den viden og de færdigheder, I har brug for i jeres udvikling og daglige praksis.
Læs mere om forløbene

Kurser og fyraftensmøder

Gennem vores kurser får du omfattende indsigt i specifikke emner, der kan bidrage til nye perspektiver på din praksis. Du får altid teori, konkrete værktøjer og metoder, der kan omsættes direkte i din professionelle hverdag.
Læs mere om kurserne

Til vores fyraftensmøder får du et kort, men fagligt skarpt indblik i et aktuelt emne, relevante værktøjer samt masser af mulighed for erfaringsdeling og netværk.
Læs mere om fyraftensmøderne

.