I partnerskab
bygger vi op

Drive har tætte samarbejder med organisationer og institutioner, der ligesom os tror på en tilgang til læring og udvikling, hvor leg spiller en central rolle.

Partnere

International School of Billund

Drive har et tæt samarbejde med International School of Billund – ISB – der ligesom os tror på en tilgang til læring, hvor leg spiller en central rolle.

Sammen med ISB arbejder vi med en gruppe elever, som har behov for en særlig indsats for at klare sig godt i skolen. Vores indsats kan bestå i faglige løft i udvalgte fag eller sparring med elevens lærere ift. social og faglig inklusion i klassen og på skolen. Det kan også være rådgivning og støtte til elevens familie, hvis der er brug for dette.

Læs mere om ISB