Vi løfter
børns trivsel

Drive arbejder med børns personlige, sociale og faglige motivation, så de får lyst til at deltage og ikke giver op overfor sig selv, vennerne eller skolen.

Om Fonden Drive

Baggrund

Drive er en not-for-profit fond. En fond, hvor vi er dedikeret til at forbedre betingelserne for læring og udvikling til børn med særlige behov.

Vi har startet Drive det mest naturlige sted i verden – i Billund, Børnenes Hovedstad. Et sted hvor partnerskaber og samskabelse er den naturlige tilgang til arbejdet med børn, leg og læring, og et sted hvor international forskning og praksis går hånd i hånd.

Vores eget drive er at dele vores viden og metoder nationalt og internationalt, så børn får den bedst mulige skolegang. Uanset hvor i verden de bor, og hvad deres baggrund er. Det vil vi bl.a. gøre ved at være en flagship school, der vidensdeler med fagfolk og danner meningsfulde partnerskaber med andre organisationer.

Drive: Når der er brug for en ekstra indsats

For børn med særlige behov kan livet være fyldt med store udfordringer. Udfordringer som igen og igen skaber afmagt og konflikter hjemme og i skolen. De føler sig udenfor. De er skoletrætte. De holder op med at gøre en indsats.

Hos Drive løfter vi børn mod øget trivsel. Vi arbejder med deres personlige, sociale og faglige motivation, så de får lyst til at deltage og ikke giver op overfor sig selv, vennerne eller skolen. Og når motivationen er genfundet, så ved vi, at leg og samskabelse som metode skaber de bedste forudsætninger for indlæring og venskaber.

Vores filosofi

Vi gør, hvad der skal til: Press play

Når vi arbejder med en elev og familie, engagerer vi os fuldt ud. Hver gang. Vi trykker “play” og sætter ting i gang for at stimulere barnets indre motivation. Samtidigt har vi en legende tilgang i alt vores arbejde.

Vi involverer os med alle vores erfaringer, praktiske værktøjer, viden og evidensbaserede metoder inden for leg, læring, motivation og samskabelse. Hver gang.

Vores filosofi er altid at finde den rette kombination af eksponering, skub og støtte til det enkelte barn. Gradvis eksponering til det, der er vanskeligt. Skub til at inspirere barnet til at deltage og gøre en indsats. Og støtte til at klare de udfordringer, barnet oplever, når det rykker sig ind i nye arenaer. Der skal masser af succesoplevelser til, så barnet får lyst til at prøve igen (og igen, og igen…).

Vi skræddersyer vores indsatser og møder det enkelte barn og familie lige der, hvor de er. Vi får ting til at ske i, omkring og med barnet og familien og skaber positive forandringer, der varer ved. Og uanset hvad vi gør, så siger vi ”press play” og gør, hvad der skal til for at lykkes.

Læring og pædagogik

Værdien af mangfoldighed

Vores pædagogik bygger på en respekt for forskellighed. Vi mener helt enkelt, at verden er et bedre, sjovere og mere inspirerende sted, fordi vi alle kommer med noget unikt. Vores børnesyn er anerkendende og inkluderende. Vi ser børns individuelle behov. Vi fokuserer på deres ressourcer og giver dem mulighed for at bruge deres forudsætninger bedst muligt.

Som professionelle og engagerede voksne møder vi børn og lytter til dem, tager dem alvorligt og inddrager lige præcis deres input. Når vi omfavner deres forskellighed, hjælper vi dem også til at blive mere bevidste om deres individuelle udfordringer og ikke mindst styrker og talenter.

Vi skaber motivation

Motivation betyder alt for børns udvikling. Derfor arbejder vi i Drive med at (gen)skabe motivation. Motivation så elever får lyst til at deltage i livets forskellige arenaer og ikke give op overfor sig selv, vennerne, skolen eller familien.

Det er vores mangeårige erfaring, at vi bedst får vækket motivation gennem leg og samskabelse. Vi skal møde barnet i legen og sammen skabe glæde og lyst til at være sammen med klassekammerater og andre børn.

Et løfte om at lege

Leg er afgørende for børns udvikling, læring og trivsel. Leg stimulerer fantasien og udvikler os alle kognitivt, følelsesmæssigt, fysisk og socialt. Det har utallige studier vist.

Derfor har vi i Drive en legende og kreativ tilgang til det faglige, vi laver med eleverne. Og vi har leg med i alt, hvad vi gør. Når vi siger leg, mener vi alt fra kreative udfoldelser indenfor kunst, musik, dans og håndværk til det at bygge LEGO, lege rollespil, spille fodbold eller dyrke e-sport.

For børn og unge er leg ofte en aktivitet uden mål, men noget de gør, fordi det er sjovt. I Drive bruger vi legen til udvikling og læring og til at skabe og bevare motivation.

Vi tager børn alvorligt: samskabelse

I Drive giver vi børn en stemme og tager dem alvorligt. Børn er fyldt med gode ideer, og de skal høres. Altid. Især når det drejer sig om deres egen udvikling, læring og fremtid. Derfor bruger vi samskabelse som en del af alle vores indsatser.

Samskabelse inspirerer og styrker børns selvværd. Den er med til, at børn bliver kreative og får lyst til aktivt at deltage i de fællesskaber, som de er med i – uanset om det er i skolen, sammen med vennerne, i familien eller i samfundet, når de bliver voksne. Og ligesom leg, kan ligeværdig samskabelse være med til at bryde barrerier ned mellem børn og voksne.

Metoder

Barnet i centrum for holistisk udvikling

I Drive har vi barnet i centrum. Altid. Vi kigger hele vejen rundt om barnet for at forstå udvikling og trivsel. Vi har et holistisk syn på læring, pædagogik og udvikling og tror på, der er en tæt sammenhæng mellem det, børn oplever med deres sanser, og det, de lærer, husker – og gør igen.

Vi er nysgerrige på at forstå børns kompetencer og styrker, ligesom vi arbejder empatisk og metodisk med deres udfordringer. Når børn har vanskeligheder, der spænder ben for deres trivsel, bruger vi vores teoretiske viden og evidensbaserede metoder inden for leg, læring, motivation og samskabelse for at arbejde målrettet med disse.

Men vi arbejder også med barnets udfordringer, som vi gør det, når noget er fagligt svært: I små skridt ved at demonstrere talrige eksempler. Ved at tilbyde masser af støtte, vejledning og øvelse. Ved at give løbende feedback og positiv anderkendelse, og ved systematisk at lede efter muligheder for at bruge de nye færdigheder i praksis. Alt sammen i skolen, i fritiden og hjemme.

Et skræddersyet forløb – Context, Objectives, Plan, Evaluation

Vores undervisningspædagogiske tilgang hedder COPE, og den har til formål at hjælpe børn og unge med at håndtere livet. Den tager ikke afsæt i diagnoser eller handicaps, men i opbygningen af barnets vigtigste færdigheder. Tilgangen inkluderer arbejde med skole, familie og andre fællesskaber.

COPEs værktøjer baserer sig på international forskning og erfaring inden for psykologi, pædagogik og undervisning. Det vigtigste fokusområde er motivationsteori, og som støtte hertil bruger vi teori og knowhow fra fagområderne playful learning, metakognition og samskabelse.

Med hver elev samskaber vi SMART mål – hvad er drømmene, hvad er realistisk, og hvordan kan barnet bedst muligt udleve sit potentiale? Løbende vurderer og justerer vi mål og plan for at sikre vedvarende, positiv forandring og motivation hos barnet og familien.

Læs mere om vores tilgang COPE her. 

Bestyrelse

Drive fondens øverste ledelse er bestyrelsen. Den mødes fem gange årligt. Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af Drive – og opererer altid i fondens interesser og i overensstemmelse med fondens formål: At skabe motivation og forbedre vilkår og forhold for personlig, social og faglig udvikling for børn med særlige behov.

Bestyrelsesmedlemmer

Anna Bak-Nielsen
Anna har mere end 28 års erfaring i sundhedssektoren fra lægepraksis og præ-hospitalt, bl.a. som Uddannelses- og kursusleder. Dertil kommer erfaring med bestyrelses- og direktionsarbejde. Anna, som er lærerudannet og med 10 års undervisningserfaring fra folkeskolen, var senest Projektchef på specialskolen Chrysalis i Billund.

 

Mette Elmose
Mette er ansat som lektor ved Institut for Psykologi, SDU, hvor hun med sin forskning bl.a. ønsker at udvikle og afprøve metoder, der kan forebygge eller reducere psykisk lidelse og mentale sundhedsproblemer hos personer med autisme, deres familier og de professionelle, der arbejder inden for området. Mette har tidligere arbejdet mere end 10 år som psykolog på Langagerskolen, en specialskole for børn og unge med autisme eller svær ADHD, herunder som VISO konsulent. Herigennem har Mette fået en stor og bred erfaring med special-skoleområdet.

 

Sune Bang
Sune, som er Drive Fondens bestyrelsesformand, har knap 25 års erfaring med kommunikationsrådgivning, og har bl.a. varetaget kunder som Politiken, Danmarks Indsamling, Læger uden Grænser, DR, Ældre Sagen, Børns Vilkår, Rådet for Sikker Trafik, SoSu-skolerne m.fl. Dertil kommer en række poster i bestyrelser og advisory boards.

Videnscenter – Drive Practice Lab

I Drive Practice Lab udvikler og samler vi viden og metoder til læring og behandling af børn med særlige behov. Det gør vi i samarbejde med vores partnere, interne og eksterne forskere samt specialister indenfor fx pædagogik, læring og psykologi. Gennem vores arbejde styrker vi forskningen og understøtter en evidensbaseret tilgang til arbejdet med udfordrede børn og familier.

Alt, hvad vi gør i Drive Practice Lab, er til gavn for det enkelte barn, familie og samfundet. Vores mål er at dele viden og metoder nationalt og internationalt og bidrage til, at indsatser til børn med særlige behov forbedres. Uanset hvor i verden de bor, og hvad deres baggrund er.

Kurser og fyraftensmøder

I vores Practice Lab tilbyder vi en række kurser og fyraftensmøder, som styrker dine færdigheder og udvider din viden som både fagperson eller pårørende. Uanset om du ønsker at fordybe dig i et nyt emne, opgradere dine kompetencer eller netværke med ligesindede, har vi noget for dig.

Gå på opdagelse i vores spændende udvalg af kommende kurser og fyraftensmøder. Vi glæder os til at byde dig velkommen til vores kommende arrangementer!

Se vores kommende fyraftensmøder her.

Se vores kommende kurser her.

Se kommende forældrekurser her (Jylland).