Hele vejen rundt om barnet

Skolen er vigtig, men ikke alt. I Drive arbejder vi også med at bygge de rigtige forudsætninger for et godt fritids- og familieliv.

Indsatser

Indsatser til pårørende

I vores tilbud til pårørende formidler vi viden og klæder familier og pårørende på, så de bedst muligt kan hjælpe et barn i mistrivsel. Vores indsatser er funderet i den viden, vi har indsamlet i vores Practice Lab.

Forældrekurser

Vi tilbyder forskellige kurser skræddersyet forældre med børn, som har fået en psykiatrisk diagnose. Kurserne er designet tiljer  forældre, der søger viden og redskaber til at støtte og hjælpe jeres børn, samtidig med at I tager vare på jer selv og familiens trivsel.

Læs mere om forældrekurser

Rådgivning

Vi tilbyder individuel rådgivning, støtte og vejledning til familier ved udfordringer som bekymrende skolefravær, angst og andre mistrivselsproblematikker. Vores tilgang er tilpasset det enkelte barn og families udfordringer, og er fokuseret på at hjælpe familier med at forstå og håndtere de problematikker, der fylder.

Læs om rådgivning til forældre

Vi rådgiver også i forbindelse med mistanke om ordblindhed og hjælper med at screene samt afdække af eventuelle støttebehov. Som få i Danmark kan vi også både screene og diagnosticere dysleksi på engelsk.

Kontakt os og hør mere