Forældrekurser

Viden og redskaber til at støtte og hjælpe barnet og hele familiens trivsel, når der er psykisk mistrivsel.

Forældrekurser

 

Hvem er kurserne til?

Kursusrækken er til dig, som er forælder til et barn med en psykiatrisk diagnose. Du kan enten komme alene eller komme med din med-forælder. Du kan enten tage et eller alle tre kurser i rækken.

Kurserne hjælper dig som forælder ift., hvordan du bedst kan støtte dit barn, når det har fået en psykiatrisk diagnose. Forældre har sammen med de fagprofessionnelle en vigtig rolle i at støtte både barnets selvforståelse og barnets hverdagsliv, og vi hjælper bl.a. med:

 • Hvordan barnet kan forstå sin diagnose
 • Hvordan det nye familieliv kan forenes med eksisterende familieværdier
 • Hvordan forældre bedst støtter barnets skolegang
 • Hvordan forældre bedst passer på sig selv

 

Hvad får du på kurserne?

Kursusrækken er bygget op, så du enten kan komme til et enkelt kursus eller deltage på alle tre kurser. Kursusrækken giver:

 • Viden om diagnoser baseret på teori og praksiserfaring.
 • Viden der bidrager til refleksionsprocesser og nye perspektiver på, hvordan man kan navigere som familie, når et barn har eller får en psykiatrisk diagnose.
 • Præsentation af konkrete praksisnære værktøjer og metoder, du kan bruge i mødet med dit barn.
 • Sparring og vidensdeling med øvrige deltagere.

 

Indhold på kurserne

Hvordan kan jeg som forælder forstå mit barns diagnose?

Dette kursus sætter fokus på, hvordan man som forældre selv kan forstå barnets diagnose/diagnoser. Der kan rejse sig spørgsmål som: Er mit barn stadig det samme? Er det diagnosen, der nu definerer vores normer og værdier i familien? Kan vi stadig leve vores liv som før? Er der hensyn, jeg skal tage til mit barn, som jeg ikke skal tage til hans/hendes søskende?

Hvordan taler jeg bedst med mit barn, om det der er svært?

På dette kursus vil der være fokus på samtaleteknikker og værktøjer, så du kan blive klædt på til, hvordan du kan tale med dit barn om diagnosen og barnets øvrige hverdagsliv.

Ofte følger mange sårbare følelser og erkendelser med dét at få en diagnose. Her har barnet brug for hjælp til at forstå, hvad diagnoserne betyder for ham/hende. Måske har der op til en udredning været massiv mistrivsel og fald i funktionsevne for barnet, hvilket altid påvirker både barn og forældre.

Hvad kan jeg gøre som forælder, når mit barn ikke kommer skole?

På dette kursus går vi teoretisk og praksisnært ind i, hvordan man kan arbejde med og rundt om ufrivilligt skolefravær. Der ses ofte en massiv angstproblematik forbundet med et barns skolefravær, og forældre står ofte med en meget stor opgave med denne angst derhjemme. Det kan være svært at navigere i. Kurset fokuserer bl.a. på, hvordan forældre og skoler kan arbejde konstruktivt sammen. Det er ikke let og det kræver tillid, men det kan lykkedes, hvis der skabes et respektfuldt samarbejde, hvor afmagtsfølelserne ikke tager over både hos forældre og skole.

 

Praktisk info

Pris

Et kursus koster 600 kr.; alle tre kurser 1500 kr.
Kursusrækken er bygget op, så du enten kan komme til et enkelt kursus eller deltage på alle tre kurser

Tilmelding

Mail til nadiakl@fondendrive.dk. Betaling via mobilepay eller faktura.

Hvor

Drive School of motivation, Kløvermarken 33, 7190 Billund

Hvornår

 • Hvordan kan jeg som forælder forstå mit barns diagnose?
  13. maj 2024 – kl 16.00-19.00
 • Hvordan taler jeg bedst med mit barn, om det der er svært?
  12. juni 2024 – kl 16.00-19.00
 • Hvad kan jeg gøre som forælder, når mit barn ikke kommer skole?
  20. august 2024 – kl 16.00-19.00
Har du andre spørgsmål? Kontakt os lige her