Kurser

Ny viden, faglig udvikling, praksisnære værktøjer og masser af erfaringsdeling og netværk.

Kurser

Hvem er målgruppen for kurserne?

Kursusrækken er til dig, der er lærer, pædagog, leder, socialrådgiver, PPR-psykolog eller anden fagprofessionalitet, der er i kontakt med børn og unge, der viser begyndende og bekymrende skolefravær.

Kom med til ét eller flere kurser i Drives kursusrække omkring bekymrende skolefravær og skolevægring. Kursusrækken er bygget op, så du enten kan komme til et enkelt kursus eller bygge videre med flere eller alle 3 kurser i rækken.

Hvad får du på kurserne?

Med kursusrækken får du:

 • Omfattende viden baseret på teori og praksiserfaring, der kan bidrage til refleksionsprocesser og nye perspektiver på den praksis man til dagligt er i.
 • Præsentation af konkrete praksisnære værktøjer og metoder, der kan tages med hjem i egen praksis.
 • Afprøvning af værktøjer og metoder sammen med øvrige deltagere og mulighed for at tilpasse værktøjerne til sine egne.
 • Sparring og vidensdeling med øvrige deltagere.

Kursusoversigt og indhold

Når skolefraværet spirer

Dette kursus sætter fokus på, hvordan man kan arbejde forebyggende med bekymrende skolefravær. Kurset præsenterer en forståelse af, hvad ufrivilligt skolefravær er, og hvordan det kan defineres som en tilstand, som ikke er nogens skyld. Kurset giver:

 • Konkrete metoder værktøjer, der kan anvendes, når du ser et barn, der mistrives og begynder at trække sig væk på skolen. De kan både involvere det enkelte barn eller hele klassen.
 • Viden om, hvordan fraværsregistreringen på skolerne kan anvendes som et analyseredskab ift. om fraværet er bekymrende.
 • Viden om, hvordan man ser mønstre i fraværet, og hvornår der er grund til at reagere som enkelt lærer eller mere samlet med evt. inddragelse af andre udenfor klasserummet.
 • En løsningsmodel for, hvordan I på skoler, i kommuner og fritidsinstitutioner kan arbejde sammen om sager, hvor børn begynder at vise spirende mistrivsel i form af fravær fra skolen.

Når børn ikke kommer i skole

Dette kursus fokuserer på mulige årsagsforklaringer til barnets fravær og inddrager forståelse af modstand og motivation hos barnet. Kurset giver:

 • Konkrete samtalemetoder, når du fx skal hjem til et barn med ufrivilligt skolefravær.
 • Viden om, hvordan du kan arbejde med modstand og motivation hos det enkelte barn, og hvordan I kan samarbejde med forældrene om denne indsats.
 • Viden om, hvordan man sikrer, at der arbejdes med årsagen til, at barnet bliver væk fra skole, herunder hvordan barnet selv kan inddrages i forståelsen af fraværets rodårsag.
 • Metoder til hvordan fraværsregistreringen på skolerne kan bruges som et analyseredskab ift. om fraværet er bekymrende, og hvordan I på skoler, i kommuner og i fritidsinstitutioner kan arbejde sammen om sager, hvor børn begynder at vise spirende mistrivsel i form af fravær fra skolen.

Når fraværet er blevet langvarigt

Dette kursus går i dybden med, hvordan man kan forstå skolefraværets rod, og hvilke systemer der påvirker barnet og familien, og hvordan man som fagperson kan hjælpe hele vejen rundt. Kurset giver:

 • Indsigt i hvilke faktorer, der kan ses som udløsende, vedligeholdende og beskyttende ift. det ufrivillige skolefravær.
 • Viden om, hvilken betydning et langvarigt skolefravær har for barnets familie, og hvordan der kan arbejdes med hele barnets system.
 • Forståelse af, hvad angst er, og viden om de angstproblematikker, der kan være ifm. skolefraværssager.
 • Konkrete værktøjer til forældresamarbejdet og hvordan viden om, hvordan et godt forældresamarbejde kan opretholdes bl.a. ud fra teori om professionelt ansvar i forældresamarbejdet og mentaliserende samtaleteknikker.

Praktisk info

Pris

Et kursus 1250 kr.; alle tre kurser 2500 kr.
Kursusrækken er bygget op, så du enten kan komme til et enkelt kursus eller deltage på alle tre kurser.

Tilmelding

Mail til nadiakl@fondendrive.dk. Betaling via mobilepay eller faktura.

Hvor

Billund: Drive School of Motivation, Kløvermarken 33, 7190 Billund  og
København: Fonden Drive, Martinsvej 7.9, 1923 Frederiksberg

Hvornår

 • Når skolefraværet spirer
  Billund: 29. januar 2024 – 10.00-13.00
  København: 24. januar 2024 – 13.00-16.00
 • Når børn ikke kommer i skole
  Billund:: 5. februar 2024- 10.00-13.00
  København: 8 februar 2024 – 13.00-16.00 S
 • Når skolefraværet er blevet langvarigt
  Billund: 4. marts 2024 – 10.00-13.00
  København: 6. marts 20.24 – 13.00-16.00
Har du andre spørgsmål? Kontakt os her