Træning af eksekutive funktioner: Sommerferieplanlægning

Planlægning af familiens tid over sommeren er en fantastisk mulighed for at træne eksekutive færdigheder, have det sjovt, få medindflydelse og vide, hvad der skal ske i løbet af ferien.

For selvfølgelig er sommeren en pause fra skole og dermed muligheden for, at familien kan slappe helt af og virkelig få ladet op. Men det at bruge færdighederne over sommeren i en anden kontekst end skolen kan faktisk være en god og sjov måde at træne dem på!

Sommerplanlægning og træning af eksekutive funktioner

Eksekutive funktioner som organisering, planlægning, problemløsning og systemisk tænkning giver børn mulighed for at klare sig bedre i skolen og dagligdagen. Og ved at inddrage dit barn i sommerferieplanlægningen, kan du træne de eksekutive funktioner og samtidig have det sjovt sammen med dit barn.

Her kommer tre forslag til at planlægge sommeren og samtidige træne de eksekutive funktioner:

1. Hvad vil du lære denne sommer, og hvad kunne du godt tænke dig at lave?sommeraktiviteter

Sæt 45 til 60 minutter af til et familiemøde. Eller mindre, hvis det fungerer bedst. Find post-it sedler frem, tuscher og et bord med dejlige snacks.

Når alle i familien er samlet, skal I alle skrive jeres mål for sommeren. Er der noget, I gerne vil lære? Noget I gerne vil blive bedre til? Eller nogle aktiviteter, I gerne vil lave? Del jeres mål og ønsker med hinanden.

Opfordr børnene til at sætte mål inden for deres interesse. Er der et spring i trampolinen, der skal mestres, et fodboldtrick der skal læres, eller en hel bogserie der skal læses? Eller kunne dit barn rigtig godt tænke sig, at I lavede hjemmelavede burgers sammen?

Hvis det kniber med at finde på noget, kan I kigge på denne sommer-aktivitetsliste over sjove ting.

Hold det positivt og hep på hinanden. Vær støttende, ikke kritisk.

2. Læg en plan!

Bed alle om at vælge deres to vigtigste aktiviteter eller mål ud fra de post-its, der er lavet.

Definer planen og få det til at ske sammen. Sæt gerne aktiviteterne ind i målskemaet her.

sommermål eksekutive funktioner

3. Hvordan gik din uge?

Vælg en dag, hvor I kan samle op på et familiemøde.

Her kan I dele de fremskridt, I alle har gjort i løbet af den sidste uge. Eller se på, om I nåede den aktivitet, I satte jer for. Hjælp dine børn med at reflektere over deres egne personlige fremskridt, eller hvis det har været svært at følge planen.

I stedet for at give dem, hvad, du mener er, svaret, kan du fx spørge nysgerrigt:

  • Hvad gik rigtigt godt denne uge, som du vil gøre mere af næste uge?
  • Hvad kom i vejen for dig?
  • Hvis du ser frem mod næste uge, hvad kan du så gøre anderledes?
  • Hvad er det første skridt, du kan tage?
  • Hvilken dag vil du starte dette?

Gennem din støtte og vejledning kan dit barn nå sommermålene.

To andre anbefalinger til en god og lærerig sommer: