Forældrerådgiving

Rådgivningstilbud som hjælper hele familien, når et barn har psykiske udfordringer eller er i mistrivsel.

Forældrerådgivning

Familiesparring ved angst og mistrivsel

I Drive klæder vi forældre på til at hjælpe deres barn bedst muligt. Vi er specialister på børn og unge i mistrivsel og med forskellige angstproblematikker, og forældre er eksperter på præcis deres barn. Sammen når vi til en forståelse af, hvad barnets mistrivsel bunder i, og hvad der skal til for at ændre situationen. 

Vi lytter både til forældrenes fortælling, og i tilfælde hvor det er muligt, inddrager vi børnenes egne unikke fortællinger. 

Vores sparringsessioner består af vejledning, rådgivning og psyko-edukation til forældre og børn.

Det kan fx være ud fra relevante problematikker som:  

  • Hvordan støtter jeg bedst mit barn, når det viser tegn på mistrivsel eller psykisk sårbarhed?
  • Hvordan forstår jeg bedst mit barns psykiatriske diagnose?
  • Hvordan kan mit barn hjælpes tilbage til en stabil hverdag med skole?

Pris: 1000 kr./time

Ring eller skriv for en uforpligtende snak om jeres behov:

Nadia Kræmer Lützhøft
Leder af Drive Practice Lab
Mail: nadiakl@fondendrive.dk
Tlf: 53867190

Rådgiving ved skolefravær

I Drive tilbyder vi kvalificeret og prakisnær rådgivning til forældre, når deres børn har bekymrende skolefravær. Vi tror på, at alle børn gerne vil gå i skole, men at ikke alle kan.

Årsagerne til, at barnet ikke kan komme i skole, er ofte komplekse og kan have forskellige rodårsager. Vi arbejder undersøgende med at afdække årsagen til børnenes mistrivsel for at kunne rådgive relevant med udgangspunkt i de udfordringer, som familierne oplever i deres hverdag.

Rådgivningen tager udgangspunkt i, at forældrene er eksperter på barnet og Drive er faglige specialister på skolefravær og psykisk mistrivsel. Dette samspil skaber grundlag for den bedste dialog og det bedst mulige resultat i rådgivningen.

Rådgivningen tager udgangspunkt i:

  • Hvordan familien kan navigere ift. barnets mistrivsel og genvinde kontrollen over deres egen situation.
  • Barnets egen fortælling omkring ikke at komme i skole – vi vil inddrage børnene selv, hvis det er muligt, da det kvalificerer rådgivningen omkring skolefraværet.
  • Hvad ligger bag barnets adfærd, og hvordan vi kan forstå skolefraværet som et symptom.
  • Hvordan vi kan arbejde med barnet og dets motivation som drivkraft for at komme tilbage i skole.

Ring eller skriv for en uforpligtende snak om jeres behov og for information om pris:  

Nadia Kræmer Lützhøft
Leder af Drive Practice Lab
Mail: nadiakl@fondendrive.dk
Tlf: 53867190

Dysleksi-screening og diagnosticering

Vi hjælper med at screene for ordblindhed samt afdække af eventuelle støttebehov. Som få i Danmark kan vi også både screene og diagnosticere dysleksi på engelsk.

Et forløb består typisk af:

Individuelle sessioner 
Gennem direkte kontakt med eleven ved hjælp af forskellige vurderings- og screeningsværktøjer opbygger vi i Drive et billede af elevens styrker og behov med hensyn til læse-, skrive- og kommunikationsfærdigheder generelt.

Møde med familien 
Inden starten af screeningen/vurderingen møder vi familien. Det er afgørende for at indsamle relevant information om elevens læse-, skrive- og kommunikationsbehov. Ved afslutningen af vurderingsperioden præsenteres rapporten for familien ved et andet møde.

Samarbejde med skolen 
At indsamle information fra skolen er en vigtig del af en vurdering af læse-, skrive- og kommunikationsfærdigheder. Hvis det er muligt, vil vi derfor tale med elevens lærere samt foretage klasseobservationer. Forældrene arrangerer relevante møder mellem elevens skole og Drive.

Ring eller skriv for en uforpligtende snak om jeres behov:

Nadia Kræmer Lützhøft
Leder af Drive Practice Lab
Mail: nadiakl@fondendrive.dk
Tlf: 53867190

Har du andre spørgsmål? Kontakt os her