Vi passer på dine data

I Drive skal du føle dig tryg ved måden, vi håndterer dine persondata. Læs mere om hvordan, vi i Drive beskytter dine data.

GDPR & databehandling i Drive


Kære gæst

I Drive skal du føle dig tryg ved måden, vi håndterer dine persondata på. GDPR gør det tydeligere, hvilke rettigheder du har, og hvilke forpligtelser vi har som organisation.

Uanset om det gælder data om en indskrevet elev, familie, medarbejdere eller samarbejdspartnere indsamler, registrerer og behandler vi data i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven. Det er den lov, der implementerer Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i dansk lovgivning.

Vi opbevarer og håndterer kun persondata, som er nødvendige for at kunne levere vores ydelser. Vi bestræber os altid på, at alle virksomheds- og persondata er korrekte og opdaterede. Hvis du informerer os om, eller vi selv bliver opmærksomme på fejl i data, vil vi få dem rettet eller slettet omgående.

Du har altid ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig. Du kan få rettet eller slettet persondata, der er urigtige eller vildledende. Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, vi behandler persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.