Hjælp til at undgå digital mobning – især for børn med psykiske udfordringer

Digital mobning er et stigende problem. Sprogbruget på nettet kan hurtigt blive hårdt, fordi grænserne flytter sig, når man ikke står ansigt til ansigt. Det er nemmere at komme i konflikt online. Man misforstår lettere hinandens beskeder og intentioner, når kropssproget mangler. 

Derfor eskalerer digitale konflikter hurtigere, end de gør i skolegården. Børn og unge har derfor brug for hjælp til at løse konflikter og mobning på nettet.

Når dit barn er ekstra udfordret

At begå sig online kan især være svært, hvis dit barn har særlige behov, som fx ADHD eller autisme, der kan gøre det svært at aflæse andres grænser, sætte sine egne grænser, beregne konsekvenser eller kontrollere impulser.

I indlægget her har vi samlet nogle gode råd til, hvordan du hjælper dit barn med kognitiv funktionsnedsættelse. Både med at undgå digital mobning – eller bidrage til digital mobning.

For løsningen er ikke at hive dem ud af den digitale verden. Der har altid været sociale spilleregler og konflikter i en børne- og ungegruppe, og der har altid været børn, der har været mere eller mindre inkluderet i fællesskabet. Forskellen er nu med de sociale medier, at det bliver tydeligere og kan blive langt mere omfattende end mobning i skolegården. 

Hvorfor rammer digital mobning så hårdt?

 • Fordi digital mobning kan finde sted døgnet rum og ikke kun er begrænset til skolen eller fritidshjemmet, men invaderer fritid og -rum.
 • Fordi man ikke altid kan se, hvem afsenderen er. 
 • Fordi kropssprog mangler, er det svært at vide, om det, afsenderen skriver, bare er for sjov. 
 • Sproget kan være hårdere, end når man står ansigt til ansigt. Det føles nemmere at mobbe, når man ikke kan se reaktionen fra den, man mobber. 
 • I løbet af et splitsekund kan ydmygende billeder og beskeder spredes via sms eller sociale medier. 

I stedet for at forbyde børnene adgang til de sociale medier, eller at dit barn selv trækker sig, skal vi lære dem, hvordan de tackler disse konflikter. Og også hvordan man er en god kammerat – online såvel som offline. 

Det er et emne, der bør være på dagsordenen både ved forældremøder og rundt omkring spisebordet. For børn har brug for voksnes hjælp og opbakning, når de skal lære at navigere i den digitale verden.

For hvis dit barn ikke er en del af det digitale liv, som er så stor en del af unges hverdag, kan det nemlig risikere at stå ude for fællesskaberne og gå glip af muligheden for at danne varige venskaber.

Hvis dit barn med særlige behov bliver mobbet

For mange børn og unge med kognitive funktionsnedsættelser, som fx autisme eller ADHD, kan det være svært at afkode intensioner fysisk. Og det bliver endnu mere udfordrende, når kommunikationen foregår online.

Der er mangler glimt i øjet og kropssprog ved online kommunikation. Og så kan tonen hurtigt blive hård på skrift, og det bliver derfor nemt at misforstå hinanden bag skærmene.

Dit barn kan derfor hurtigere komme i konflikt eller komme til at overskride andres grænser fx ved at spamme, hvis dit barn ikke hører fra modparten. Det kan desværre også blive et “nemt mobbeoffer”.

For statisktisk er dit barn i større risiko for at blive udsat for digital mobning. Ifølge en undersøgelse fra Statens medieråd i Sverige fra 2017  oplever dobbelt så mange unge med en funktionsnedsættelse mobning, ondskabsfuld adfærd og trusler på nettet sammenlignet med jævnaldrende. De er også oftere udsat for forsøg på seksuel kontakt og digitale krænkelser fra voksne.

 

Læs også: Hvordan ruster vi børn og unge ift. digitale krænkelser?

Det kan du gøre som forælder, hvis dit barn er udsat for digital mobning:

 • Tal jævnligt om dit barns digitale liv, så du kender til det, hvis noget en dag går galt.
 • Bed dit barn om at komme til dig, hvis det oplever mobning.
 • Hjælp med at løse konflikten, evt. i samarbejde med andre forældre.
 • Tag initiativ til et forældremøde i klassen om god digital opførsel.
 • Hvis det handler om systematisk udelukkelse eller forfølgelse, skal du skubbe på for handling fra skolens og andre forældres side – mobning skal tackles som et gruppeproblem.
 • Hvis dit barn får trusler eller gentagne mobbebeskeder, er det en god idé at sikre dig beviser ved at tage skærmbilleder af beskeder, billeder, videoer osv., inden du henvender dig til fx skolen eller SSP eller anmelder indhold på det sociale medie.

Derudover kan Os Onlines digitale spil hjælpe dit barn med at forstå, hvordan det skal begå sig på nettet indenfor en række områder, fx ift. konflikter, grænser og privatliv. Os online er et læringsunivers om sociale spilleregler i den digitale verden målrettet unge med kognitive funktionsnedsættelser.

Fordi nogle børn og unge med psykiske udfordringer kan have svært ved at kontrollere impulser og forstå konsekvenser, kan det være, at dit barn selv er med til at mobbe andre. Derfor har vi samlet lidt råd til at håndtere det som forælder.

Hvis dit barn mobber andre på nettet

Uanset om dit barn mobber, selv er udsat for mobning eller ingen af delene, er det en god ide jævnligt at tale om digitale spilleregler. Både i familien og i skolen bør der deles erfaringer om det at være på nettet og sociale medier.

Når du taler med dit barn om livet på nettet, så brug gerne virkelighedsnære situationer og giv konkrete eksempler. Tal om, hvad dit barn ville gøre, og hvad det ville føle, hvis det var i en given situation. Og ikke mindst hvad den anden part måtte tænke/føle/gøre.

At øve sig i at mentalisere kan hjælpe med at håndtere digitale udfordringer, uden at det får konsekvenser. For gennem mentalisering lærer man egne følelser og tanker at kende samtidig med evnen til at se andres perspektiver.

Det kan du gøre som forælder, hvis dit barn mobber andre digitalt:

 • Lad dit barn vide, at det altid kan komme til dig, selv hvis det selv har gjort noget ’dumt’.
 • Tal om, hvad konsekvenserne er ved at mobbe andre.
 • Tal med dit barn om, hvordan man bruger sproget på skrift.
 • Tal om, hvad man kan tillade sig at skrive og offentliggøre om andre.  
 • Hvis dit barn fortæller om en konflikt, så prøv at vende situationen om for dit barn fx “hvordan tror du, du ville have det, hvis der var en der skrev XX til dig?”

Andre gode redskaber og rådgivning

I nogle tilfælde er forældre- og lærerdialog samt gode snakke med børnene ikke nok. Der kan være brug for “eksperthjælp” eller måske bare en udenforstående instans, som kan give konkret sparring og råd til, hvordan I håndterer digital mobning eller andre online krænkelser.

Hos bl.a. Red Barnet finder du en masse værktøjer samt gratis fortrolig rådgivning til både forældre og børn, hvis dit barn har haft ubehagelige oplevelser på nettet som fx mobning, hacking eller stalking.

Børns Vilkår har også en masse relevant materiale omkring, hvordan du kan hjælpe dit barn med at være tryg online. Derudover er der ForældreTelefonen, hvor du kan få gratis, børnefaglig rådgivning.