Tips til samskabende og motiverende læring: Superheltetræning

Er du en underviser, der ønsker at gøre din undervisning og klasserumsledelse mere spændende, motiverende og meningsfuld for din indskolingsklasse? Så inddrag superheltetræning i din undervisning! Det har vi haft succes med på Drive School of Motivation i et danskfagligt forløb.

Her får du konkrete tips til, hvordan du kommer i gang med superheltetræning i din indskolingsklasse!

Skab en superhelte-indgang

Pynt indgangspartiet til klassen sammen med eleverne. Lad eleverne lave deres egne superhelte-ID-kort med navne, billeder og superkræfter. Brug disse kort som “adgangsbilletter” til din klasse. Samskabelse af indgangen og ID-kort skaber engagement og tilhørsforhold. Det er en rigtig god ramme for, at klassen bliver et dejligt sted at være, som alle føler ansvar for.

Udforsk hinandens superkræfter

Støt elevernes i at identificere egne og kammeraters superkræfter – for rigtige superhelte kender deres superkræfter! På den måde fremmer du en tilgang, der anerkender og styrker elevernes ressourcer. At tale om og notere sig superkræfter og styrker bekræfter hvert barns oplevelse af at blive set og anerkendt som en unik ressource, der har noget værdifuldt at bidrage med. Et sådant støttende og opmuntrende miljø styrker også elevernes selvværd og selvtillid.

Hav personlige superhelteidentiteter

Lav eleverne vælge deres eget superheltenavn og designe deres superheltedragt. Udover det giver dem mulighed for at træde ind i en ny rolle, giver det dem også en vis form for autonomi og plejer altså behovet for at træffe egne valg i overensstemmelse med personlige præferencer og værdier. Det har stor indflydelse på motivation.

Vil du have ideer til superheltedragter, ID-kort eller plancher med superkræfter? Se billeder fra processen her!

Introducer superhelte-træningsforløbet

Fortæl eleverne, at de er i superheltetræning. Brug dette som en overordnet ramme for dit faglige undervisningsforløb. Struktur og rammer er vigtige og skaber tryghed for børn, og kan man kombinere det med leg og kreativitet, er det fantastisk!

Tilpassede opgaver som superhelte-prøver

Omdøb dansk-, engelsk eller matematikopgaverne til superhelte-prøver. Det giver en ny legende dimension til opgaverne og kan øge engagementet og motivation. Og husk altid: Udfordr i rette mængder ved at justere opgaver. For svære opgaver kan skabe angst og opgivenhed. For nemme opgaver bliver kedelige. En ægte superhelt har brug for at føle sig kompetent og udføre en opgave på acceptabelt- eller mestringsniveau.

Tematisk tilpasning

Vælg et fagligt materiale, der passer til superhelte-temaet. Hvis du underviser i dansk, kan du vælge et danskfagligt materiale som fx en film eller bog med superheltetematik. I Drive arbejdede vi i indskolingen, “Ztriwer” ift. filmanalyse, og vi udforskede superheltetemaer i filmen. Vi havde forsat fokus på de faglige lærings- og kompetencemål, såsom sprogforståelse og tekstanalyse.

Fokus på trivsel og adfærd som superhelte

Superheltetræningen kan også bruges i trivselsarbejdet og klasseledelsen. Diskutér, hvad det betyder at være en god ven, klassekammerat og derved en vaskeægte superhelt. Lad eleverne sammen udforske, hvordan superhelteværdier kan overføres til det virkelige liv. Få eleverne til at hjælpe hinanden med det, de er gode til – for det gør superhelte. Det bidrager til en følelse af fællesskab i klassen.

Har du brug for inspiration til lege, der styrker fx sociale eller emotionelle færdigheder? Læs mere her!

Lad fremgang være synlig

Lad eleverne optjene “badges” for hver opgave, de fuldfører i forløbet. Disse badges kan hænges op på en personlig planche.  At lade dem se, hvilke badges de har optjent, og hvilke de mangler, hjælper med at visualisere deres fremgang. Når man gør fremskridt synlige og fejrer succeser, fx med visuelle oversigter, øges følelsen af mestring og kompetence.

Afslut med en superhelt-ceremoni

Når eleverne har optjent alle badges, som er en del af forløbet, kan du arrangere en mindre ceremoni, hvor de bliver udnævnt til (i vores tilfælde) “Drive-Superhelte” og modtager diplom eller en præmie for deres indsats. Det giver stor tilfredsstillelse at komme i mål med noget, og derfor er det igen vigtigt, at optjeningen af badges er realistisk og tilpasset det enkelte barn. Alle har brug for at føle sig som kompetente og dygtige superhelte – men også opleve at de bliver endnu mere kompetente!

Vil du have mere inspiration til din superheltetræning? Se billeder fra processen her!

Hvad venter du på?!

Med denne kreative og legende tilgang til undervisningen kan du motivere eleverne på anderledes måde og gøre læring meningsfuld for den enkelte. Gennem superheltetræning kan du nære følelsen af kompetence, give meningsfulde valgmuligheder og støtte elevernes egne initiativer. Og så kan du bidrage til fællesskabet og samhørigheden i klassen.  Alt sammen med et stadigt fokus folkeskolens lærings- og kompetencemål. God fornøjelse!