Fyraftensmøder

Fagligt indblik, relevante praksisnære værktøjer og mulighed for erfaringsdeling og netværk.

Fyraftensmøder

Hvad er Drives fyraftensmøder?

Vores fyraftensmøder er til dig, der arbejder med børn og unge. Her mødes vi på tværs af fagligheder og organisationer med en fælles vision om at blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe børn med forskellige udfordringer, og hvordan vi forebygger den stigende mistrivsel.

Hvert møde tager et aktuelt tema op. Du vil altid blive præsenteret for både teoretisk og praksisnær viden samt have mulighed for at netværke og videnudvelske med andre fagprofessionelle.

Kalender

Motivation og meningsskabelse i skolen

Billund: 29.1.24 kl. 16.30-18.30 – København: 6.2.24 kl. 16.00-18.00
Hvordan kan motivation forstås som en helt særlig drivkraft for børn og unges trivsel i skolen, hvor de oplever, at det giver mening for dem? Motivation handler om at føle autonomi, at opleve at have kompetence og føle sig som en del af et fællesskab i samhørighed med andre. På aftenens møde taler vi om, hvordan vi kan arbejde med og for denne motivation.

Autisme og angst hos børn og unge

Billund: 26.2.24 kl. 16.30-18.30 – København: 12.3.24 kl. 16.00-18.00
Hvordan kan vi forstå den angst, som mange børn og unge med autisme oplever? Angsten ses ofte, når barnet eller den unge har været i en tilstand igennem længere tid, som har overbelastet deres nervesystem. Angsten kan derfor forstås i sammenhæng med autismen, og derfor kan man også arbejde med og mod angsten ved at tage udgangspunkt i autismen.

Selektiv mutisme – når stemmen ”forsvinder”

Billund: 16.4.24 kl. 16.30-18.30 – København: 23.4.24 kl. 16.00-18.00
Hvordan skal tavsheden forstås, og hvad skal man være opmærksom på, når børns stemmer forsvinder? Vi forstår børnenes tavshed, som et symptom på mistrivsel, der kan have rod i den ene eller anden årsag. Vi vil tale om, hvordan du som fagprofessionel eller forældre kan arbejde med og være omkring børn og unge, der ikke taler.

Bekymrende skolefravær hos børn og unge

Billund: 6.5.24 kl. 16.30-18.30 – København: 14.5.24 kl. 16.00-18.00
Hvordan kan vi forstå den stigende tendens, der ses, når flere og flere børn ikke kommer i skole? Årsagen til det bekymrende skolefravær er ikke altid det samme, og ofte er der en høj kompleksitet forbundet med det. Tilgangen til at hjælpe barnet tilbage igen kan derfor også ses som komplekst. Vi vil på dette fyraftensmøde tale om, hvordan vi kan tilgå skolefraværet og samarbejde omkring det på tværs af hjem, skole og kommunale indsatser.

Praktisk info

Pris

150 kr. (Betaling via Mobilepay Erhverv eller faktura.)

Tilmelding

Mail til nadiakl@fondendrive.dk. Betaling via mobilepay eller faktura.

Hvor

Billund: Drive School of Motivation, Kløvermarken 33, 7190 Billund
København: Fonden Drive, Martinsvej 7.9, 1923 Frederiksberg

 

Har du spørgsmål? Kontakt os her