Skræddersyede forløb

Rådgivning og uddannelse 

Specialiserede forløb, der styrker fagprofessionelle i deres arbejde med psykisk sårbare eller udsatte børn og familier.

Skræddersyede forløb

 

Rådgivning og supervision

Vi tilbyder rådgivning og supervision til institutioner, kommuner, skoler og fagprofessionelle. der arbejder med børn, unge og deres familier, hvor psykiske sårbarheder påvirker deres hverdag og deres skolegang.

Med massiv erfaring fra børnepsykiatrien, dagbehandlingsområdet og VISO er vi  specialister i at rådgive om børn med psykiske sårbarheder og arbejde med børn med diagnoser, børn i psykisk mistrivsel og børn med skolefravær – både begyndende og langvarigt komplekst skolefravær.

Vi er erfarne i at rådgive og supervisere ind i feltet mellem de individuelle hensyn og de kontekstuelle og helhedsorienterede forståelser og tilgange til barnet. Vi rådgiver og superviserer altid ud fra aktuel case.

Vi yder case- og personalesupervision og rådgivning til både almenområdet og til det mere specialiserede både skole- og socialpædagogiske område.

Praktisk info

Rådgivning, case- eller personalesupervision kan finde sted i Drives lokaler, online (Frederiksberg eller Billund) eller ved, at vi kommer til personalegrupper og enkeltpersoner.

Pris: 1500 kr. i timen

Vi opstarter altid et supervision- og rådgivningsforløb med et kort og afklarende møde, enten over telefonen eller online. Her kan vi sammen afstemme form, tema, tid og andre konkrete behov.

Ring eller skriv for en uforpligtende snak om jeres behov:

Nadia Kræmer Lützhøft
Leder af Drive Practice Lab
Mail: nadiakl@fondendrive.dk
Tlf: 53867190

Skræddersyet kompetenceudvikling

Vi skræddersyr uddannelse til skoler, kommuner og andre, der arbejder med børn og unge med særlige og ofte komplekse behov. Uddannelsesforløbene tager udgangspunkt i teori på området og massiv praksis med børn og unge både i psykiatrien, dagbehandling og skolevægringsindsatser rundt i hele landet.

I Drive ved vi meget om børn og unge med komplekse behov. Den viden er vi erfarne i at tilpasse til de forskellige fagpersoners virkelighed, så de kan få målrettet viden og værktøjer, der kan omsættes i lige præcis deres praksis.

Forløb kan tilrettelægges præcis, som I ønsker det. Om det er på et enkelt personalemøde, eller om det er over flere gange, hvor der er mulighed for at følge op på jeres egne erfaringer efter hver gang.

Eksempler på emner i skræddersyede kompetenceudviklingsforløb:

  • Børns motivation skaber rum for aktiv deltagelse i skolemiljøer
  • Samtaler med børn der ikke trives
  • Bekymrende skolefravær og skolevægring
  • Skole- og hjem samarbejdet – hvordan kan det understøtte barnets trivsel
  • Autisme og komorbiditeter hos børn og unge
  • ADHD og komorbiditeter hos børn og unge
  • Angstproblematikker hos børn og unge
  • Nedsat kravkapacitet og børns ”nej”

Ring eller skriv for en uforpligtende snak om jeres behov:

Nadia Kræmer Lützhøft
Leder af Drive Practice Lab
Mail: nadiakl@fondendrive.dk
Tlf: 53867190

 

Har du andre spørgsmål? Kontakt os lige her