Drive School of Motivation

Skoleliv, der skaber motivation, balance og livsmestring

Drive School of Motivation

Om skolen

Drive School of Motivation er en dagbehandlingsskole fra 0.-10.klasse, hvor vi taler både dansk og engelsk.

Vi tilbyder individuelt tilrettelagt undervisning med et helhedsorienteret fokus, og vi hjælper elever med at (gen)finde deres drive.

Drive arbejder med børns personlige, sociale og faglige motivation, så de får lyst til at deltage og ikke giver op overfor sig selv, vennerne eller skolen.

Find vores undervisningsoverenskomst med Billund Kommune her.

Find undervisningstilsynet fra Billund Kommune her.

Find kalenderen for skoleåret 2023/24 her.

CVR: 42 04 08 51 

Vores elever

Vores målgruppe er normaltbegavede elever med særlige behov og udfordringer, som fx ADHD, ADD, OCD eller ASF.

Fælles for dem alle er, at de har sociale, personlige eller faglige udfordringer, der påvirker deres trivsel.

Mange af dem har mistet deres motivation og lyst til at deltage i fællesskaber.

Eleverne har behov for specialiseret støtte i en periode i deres liv – så de kommer i bedre trivsel og genfinder deres motivation.

Skolens værdier

Drive School of Motivation bygger på Drives tre værdier, som er afspejlet i alle valg i og omkring skolen.

I praksis betyder det konkret:

Perfectly Special

Alle børn er helt rigtige, præcis som de er. Vi møder alle vores elever, hvor de er. Vi giver dem mulighed for at være aktivt deltagende med de forudsætninger og kompetencer, de har.

Connecting Dots

Vi har en holistisk tilgang, som betyder, at vi aktivt inddrager både børn og forældre i at skabe den bedst mulige skole. Vi skaber samspil og rød tråd mellem forskellige instanser, som fx kommune og hjem.

Seriously Playful

Vi har fokus på leg, motivation og samskabelse i mødet med barnet. Vi tænker leg – i ordets bredeste forstand – ind i alle vores indsatser, for der er afgørende læring i leg og aktiviteter, hvor kreativitet, tanke og krop kommer i spil.

 

 

Forældresamarbejde

For at skabe det bedste skoleliv for hver elev er samarbejdet mellem hjem og skole højt prioriteret i Drive.

Gode og trygge relationer mellem hjem og skole er afgørende for at skoledagen lykkes.  Tillidsfuld kommunikation er et redskab til at møde både elever og familier bedst mulig i hverdagen.

Som elev og familie får man tilknyttet en af skolens ansatte, som følger den personlige, faglige og sociale udvikling tæt.

Vi indkalder til status- og opfølgende samtaler mellem skole og hjem en gang i kvartalet.

Log in på ForældreIntra.

Mere end bare en skole

I Drive er skolen mere end undervisning. Det er også fællesskaber.

Find skolens anti-mobbestrategi her

Vi arbejder hele tiden på at skabe samvær, der gør skolen til et super sted at komme – ikke bare for eleven men for hele familien og alle familier sammen.

Vi ønsker, at forældre deltager aktivt i sit barns skoleliv, og derfor har vi forskellige arrangementer i løbet af skoleåret:

Drive-In-temaaftener

Temaaftener kun for forældre med aktuelle oplæg, der omhandler børn og familieliv.

Drive-In-spis

Spis-sammen aftener for hele familien. En mulighed for at møde klassekammarater og andre familier.

Drive-In-café

Åbne eftermiddage, hvor forældre eller pårørende er velkomne til at besøge skolen, få en kop kaffe og se de daglige aktiviteter ”on-site”.

Læring og pædagogik

Alle børn er helt rigtige, som de er. Derfor skal det også være muligt for hver elev at være aktivt deltagende og samskabende med hans eller hendes helt særlige evner og forudsætninger.

Det er muligt, fordi vi hver dag individuelt tilrettelægger helhedsorienterede forløb for den enkelte elev.

Alle metoder og tilgange indeholder et stærkt fokus på leg, motivation og samskabelse, som involverer barnet og giver mulighed for de bedste betingelser for læring.

Drive Club

Drive Club er et morgenklubtilbud til vores indskolingselever og et eftermiddagsklubtilbud for alle.

I Drive Club er der mulighed for at indgå i meningsfulde aktiviteter.

Vores klubtilbud tilbyder barnet særligt tilrettelagte aktiviteter. Aktiviteterne giver mulighed for leg, fordybelse, læring og bevægelse, som alle er centrale for børn og unges udvikling.

Vil du høre mere? Kontakt os lige her