Børn med særlige behov – motivation som drivkraft

Drive forbedrer betingelserne for læring og udvikling til børn og unge
gennem leg, samskabelse og motivation.
Læs om vores indsatser og tilbud