Børn med særlige behov – motivation som drivkraft

Drive forbedrer betingelserne for læring og udvikling til børn og unge
gennem leg, samskabelse og motivation.
Læs om vores indsatser og tilbud

Press Play! Drive får ting til at ske i, med og omkring barnet

Læs om vores filosofi

Sammen med andre skaber vi de bedste forhold for børn og unge med særlige behov

Læs om vores Partnere